Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nieruchomości

Drukuj
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do obrotu
Nazwa pozycji Data
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 111/9 położonej w miejscowości Płowce 2022-07-21
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 111/7 położonej w miejscowości Płowce 2022-07-21
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 3253/26 położonej w miejscowości Niebieszczany 2022-07-20
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej oznaczonej działką nr 516/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2022-07-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 321, położonej w obrębie Tyrawa Solna 2022-07-07
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej j oznaczonej działką nr 1265 położonej w miejscowości Pakoszówka 2022-07-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 373, położonej w obrębie Dębna 2022-07-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 148/73, położonej w obrębie Międzybrodzie 2022-07-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 148/73, położonej w obrębie Międzybrodzie(2) 2022-07-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 137, położonej w obrębie Dobra 2022-07-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 25/3, położonej w obrębie Dębna 2022-07-07
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 1582/5, 1582/6 i 1582/7, położonych w miejscowości Niebieszczany 2022-06-30
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/9 położonej w miejscowości Płowce 2022-06-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/7 położonej w miejscowości Płowce 2022-06-09
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr 101, 102 i części działki nr 104, położonych w obrębie Jurowce, który odbył się w dniu 01.06.2022 r. 2022-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, oznaczonej jako działka 374/2 położonej w obrębie Mrzygłód 2022-06-08
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki nr 365/1, położonej w obrębie Mrzygłód 2022-06-08
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki nr 298/7, położonej w obrębie Płowce 2022-06-08
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki nr 157/3, położonej w obrębie Czerteż 2022-06-08
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 727/17 położonej w obrębie Dobra, który odbył się w dniu 31.05.2022 r. 2022-06-08
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działek nr 392 i 294 położonych w obrębie Mrzygłód, który odbył się w dniu 31.05.2022 r. 2022-06-08
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 516/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2022-06-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 713/2, położonej w miejscowości Trepcza 2022-05-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 522/1, położonej w miejscowości Kostarowce 2022-05-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 520, położonej w miejscowości Mrzygłód 2022-05-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 60, położonej w miejscowości Dobra 2022-05-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 409 i 818, położonej w miejscowości Falejówka 2022-05-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 405/1 i 405/2, położonej w miejscowości Falejówka 2022-05-26
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 174, położonej w miejscowości Międzybrodzie 2022-05-26
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 13/2, położonej w miejscowości Międzybrodzie 2022-05-26
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 1582/5, 1582/6, 1582/7 położonej w miejscowości Niebieszczany 2022-05-06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek nr 101, 102 i części działki nr 104 położonych w miejscowości Jurowce 2022-04-29
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 392 i części działki nr 294, położonych w miejscowości Mrzygłód 2022-04-29
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 727/17 położonej w miejscowości Dobra 2022-04-29
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem Niebieszczany 530, dz. nr ew. 1199/4 (GKI.7151.5.2022) 2022-04-28
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem Prusiek 44, dz. nr ew. 727 (GKI.7151.6.2022) 2022-04-28
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem Jurowce 102, dz. nr ew. 21/18 (GKI.7151.4.2022) 2022-04-28
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem Jurowce 102, dz. nr ew. 21/18 (GKI.7151.3.2022) 2022-04-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 122, położonej w miejscowości Liszna 2022-04-26
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sanok oznaczonych działkami nr 1323, nr 1460, nr 1433, nr 1383/1 położonych w miejscowości Strachocina przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Powiatu Sanockiego 2022-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 676, położonej w miejscowości Pakoszówka 2022-04-26
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem Jurowce 110 , dz. nr ew. 103/5 2022-04-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej działki nr 101, 102 i część działki nr 104, położone w miejscowości Jurowce 2022-04-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 727/17, położonej w miejscowości Dobra 2022-04-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 392 i część działki nr 294, położone w miejscowości Mrzygłód 2022-04-07
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej działką nr 1265 położonej w miejscowości Pakoszówka przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący udział stanowiący własność Gminy Sanok wynoszący 1/3 części 2022-04-06
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 3253/26 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2022-04-06
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/9 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2022-04-06
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/7 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2022-04-06
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 516/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2022-04-06
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 299 położonej w miejscowości Srogów Dolny 2022-03-31
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Stróże Małe, oznaczonej działką nr 22/3 o pow. 0,0698 ha, zabudowaną jednolokalowym budynkiem mieszkalnym nr 54, przeznaczonej do sprzedaży 2022-03-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 1135, położonej w miejscowości Mrzygłód 2022-03-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 578, położonej w miejscowości Pakoszówka 2022-03-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 299, położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2022-03-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 3221/7 i 3224/4, położonej w miejscowości Niebieszczany 2022-03-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 289 i 295, położonej w miejscowości Dębna 2022-03-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, położonej w miejscowości Stróże Małe 2022-03-24
Wykaz części nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących części działek nr 126 i 127, położonych w miejscowości Tyrawa Solna 2022-03-24
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 415, położonej w miejscowości Łodzina 2022-03-24
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 364/2, położonej w miejscowości Dobra 2022-03-24
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 334/27, położonej w miejscowości Czerteż 2022-03-24
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 293, położonej w miejscowości Jędruszkowce 2022-03-24
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 130/15, położonej w miejscowości Załuż2 2022-03-24
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 130/15, położonej w miejscowości Załuż 2022-03-24
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 115/7, położonej w miejscowości Bykowce2 2022-03-24
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 115/7, położonej w miejscowości Bykowce 2022-03-24
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 1582/5, nr 1582/6, nr 1582/7 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2022-02-22
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 299 położonej w miejscowości Srogów Dolny 2022-02-17
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działkami nr 325/1, 325/2, 325/3 położonej w miejscowości Łodzina 2022-02-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 713/2, położonej w obrębie Trepcza 2022-01-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 381/2, położonej w obrębie Falejówka 2022-01-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 329, położonej w obrębie Raczkowa 2022-01-27
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 1268/1 położonej w obrębie Strachocina 2022-01-27
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 239 położonej w obrębie Międzybrodzie 2022-01-27
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 3613/1 położonej w obrębie Niebieszczany 2022-01-27
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 838 położonej w obrębie Raczkowa 2022-01-27
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 położonej w obrębie Sanoczek 2022-01-27
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 148/73 położonej w obrębie Międzybrodzie 2022-01-27
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 118/3 położonej w obrębie Międzybrodzie 2022-01-27
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce 2022-01-26
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 148/71 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2021-12-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 299 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-12-30
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Sanok wynoszącego 112/144 części nieruchomości położonej w miejscowości Trepcza oznaczonej dz. nr 673, nr 674 2021-12-30
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem, Prusiek 44 dz. nr ew. 727 2021-11-30
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem, Jurowce 102, dz. nr ew. 21 przez 18 2021-11-30
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 673, nr 674 położonej w miejscowości Trepcza 2021-11-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących część działki nr 11 i działkę nr 288/2, położone w miejscowości Tyrawa Solna 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 342/18 położonej w miejscowości Falejówka 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 92/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 490/1 położona w miejscowości Trepcza 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 321 położona w miejscowości Tyrawa Solna 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 237 położona w miejscowości Mrzygłód 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 727/17 położonej w miejscowości Dobra 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 379 położonej w miejscowości Sanoczek 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 334/28 i część działki nr 334/35, położonej w miejscowości Czerteż 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 12/1 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2021-11-18
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sanok oznaczonych dz. nr 44/2, nr 58/2, nr 225/1, nr 227/4, nr nr 227/6, nr 226/5, położonych w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa 2021-11-04
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 234/19 położonej w miejscowości Czerteż 2021-11-04
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 234/20 położonej w miejscowości Czerteż 2021-11-04
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 234/21 położonej w miejscowości Czerteż 2021-11-04
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 234/22 położonej w miejscowości Czerteż 2021-11-04
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3 położonej w miejscowości Łodzina 2021-10-25
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce 2021-10-25
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 148/71 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2021-10-25
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 293/2 położonej w miejscowości Stróże Małe 2021-10-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonych działkami nr 61/2 i 61/3, położonych w obrębie Dębna 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących części działek nr 399/4, 400 i 401/1, położonych w obrębie Dębna 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 640/1, położonej w obrębie Prusiek 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 239/3, położonej w obrębie Dębna 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 44, położonej w obrębie Tyrawa Solna 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 597/3, 600 i 601, położonej w obrębie Tyrawa Solna 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 260 i 291/1, położonej w obrębie Mrzygłód 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 101, 102 i części działki nr 104, położonej w obrębie Jurowce 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 3/2 i 3/3, położonej w obrębie Prusiek 2021-10-13
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 150/2 i 151 położonej w miejscowości Płowce, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany 2021-10-07
Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 115/8 położonej w miejscowości Bykowce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2021-10-07
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 673 i 674, położonej w miejscowości Trepcza, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-10-07
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 1293 położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-09-30
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 60 położonej w miejscowości Dobra 2021-09-30
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 27 i części działki nr 28 położonych w miejscowości Tyrawa Solna 2021-09-29
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 374/1 położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-09-29
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 365/1, położonej w obrębie Mrzygłód 2021-09-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 348 położonej w obrębie Liszna 2021-09-28
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 392 i część działki nr 294, położonej w obrębie Mrzygłód 2021-09-28
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż 2021-09-17
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/19 położonej w miejscowości Czerteż 2021-09-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/22 położonej w miejscowości Czerteż 2021-09-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/20 położonej w miejscowości Czerteż 2021-09-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/21 położonej w miejscowości Czerteż 2021-09-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 293/2 położonej w miejscowości Stróże Małe 2021-09-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 1293 położonej w obrębie Mrzygłód 2021-08-09
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-09-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 60 położonej w obrębie Dobra 2021-08-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 374/1 położonej w obrębie Mrzygłód 2021-08-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 27 i części działki nr 28, położonych w obrębie Tyrawa Solna 2021-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 235/4, położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2021-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 274/1, położonej w miejscowości Dębna 2021-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 202, położonej w miejscowości Międzybrodzie 2021-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 163/21, położonej w miejscowości Załuż 2021-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 439, położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 157/3, położonej w miejscowości Czerteż 2021-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/3, położonej w miejscowości Międzybrodzie 2021-08-05
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce 2021-07-27
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce 2021-07-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działką nr 60, położonej w obrębie Dobra 2021-07-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki oznaczonej nr 1293 położonej w obrębie Mrzygłód 2021-07-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki oznaczonej nr 374/1 położonej w obrębie Mrzygłód 2021-07-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 27 i część działki nr 28, położonej w obrębie Tyrawa Solna 2021-07-01
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3 położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-30
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż 2021-06-28
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 467/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2021-06-24
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 148/71 położonej w miejscowości Międzybrodzie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-24
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-06-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 293-2 położonej w miejscowości Stróże Małe przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 810 i część działki nr 811/1 położonych w miejscowości Dobra 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 682 położona w miejscowości Kostarowce 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 526/1 położona w miejscowości Kostarowce 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 38 położona w miejscowości Srogów Dolny 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej działki nr 99/2, 100/2 i część działki nr 100/1 położonych w miejscowości Załuż 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 365/1 położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 279/6 położonej w miejscowości Dębna 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 40/6 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2021-06-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce 2021-06-02
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 183/15 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-02
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 183/14 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-02
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 183/11 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-02
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 183/10 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-02
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce. 2021-05-28
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Łodzina oznaczonej działkami nr 325/1, 325/2, 325/3 2021-05-27
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/19 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-27
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/22 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-27
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/20 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-27
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/21 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 242/2, położonej w miejscowości Dębna 2021-05-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 248 i 249, położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2021-05-26
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra 2021-05-26
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra (2) 2021-05-26
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra 2021-05-26
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra (2) 2021-05-26
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 302 położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-05-26
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-04-28
Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 881 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2021-04-28
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na I piętrze budynku o nr porządkowym 292 w Pisarowcach 2021-04-26
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na I piętrze budynku o nr porządkowym 44 w Prusieku 2021-04-26
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na parterze budynku o nr porządkowym 345A w Strachocinie 2021-04-26
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-04-22
Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Niebieszczany, w budynku o nr porządkowym 493, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2021-04-08
Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Dobra, w budynku o nr porządkowym 101, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2021-04-08
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 325/1, nr 325/2, 325/3 położonej w miejscowości Łodzina 2021-04-01
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 310/1 położonej w obrębie Bykowce 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 402 położona w obrębie Dębna 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 326/1 położona w obrębie Dębna 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 329 i 330, położonej w obrębie Dębna 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 825 położonej w obrębie Trepcza 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 528 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2021-03-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-04-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 497 położonej w obrębie Trepcza 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 276/3 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/13 położonej w obrębie Międzybrodzie 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 114 położonej w obrębie Jędruszkowce 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 75/1 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 304 i część działki nr 305, położonej w obrębie Sanoczek 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 148/73 i część działki nr 149 położonych w miejscowości Międzybrodzie 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 293 położonej w miejscowości Jędruszkowce 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 29 i 31, położonej w miejscowości Falejówka 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 380, położonej w miejscowości Raczkowa 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 422/5, położonej w miejscowości Pakoszówka 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 50/4 położonej w miejscowości Prusiek 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiącej pomieszczenie w budynku WDK w miejscowości Prusiek 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących część działki nr 374/1 i część działki nr 374/3 położonych w miejscowości Mrzygłód 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonych działkami nr 729, 730 i część działki nr 727/17 położonych w miejscowości Dobra 2021-03-10
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej działką nr 887/2, położonej w obrębie Pisarowce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-02-25
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej działką nr 887/1, położonej w obrębie Pisarowce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-02-25
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce 2021-02-08
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce 2021-02-08
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3 położonej w miejscowości Łodzina 2021-01-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 87/23, położonej w obrębie Załuż 2021-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 838/1, położonej w obrębie Trepcza 2021-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 34/4, położonej w obrębie Srogów Dolny 2021-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 736 i 737, położonej w obrębie Kostarowce 2021-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 727/19, położonej w obrębie Dobra 2021-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 294, położonej w obrębie Mrzygłód 2021-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 187, położonej w obrębie Dębna 2021-01-21
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2021-01-15
Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 881 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2020-12-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1934/9 położonej w miejscowości Niebieszczany 2020-12-16
Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 187/2, nr 192/2, nr 204/2 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2020-12-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 557/8 położonej w miejscowości Niebieszczany 2020-12-16
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działkami nr 958/2, 1015/1, 1267 polożonej w miejscowości Strachocina przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa 2020-12-15
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej na terenie miasta Sanoka, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz GOPS w Sanoku 2020-12-09
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 236/3 położonej w miejscowości Jędruszkowce 2020-12-03
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce 2020-12-02
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce 2020-12-02
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2020-12-01
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 325/1, nr 325/2, 325/3 położonej w miejscowości Łodzina 2020-11-24
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2020-11-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych w miejscowości Mrzygłód i Hłomcza 2020-11-23
Informacja o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki oznaczonej nr 60 położonej w miejscowości Dobra 2020-10-28
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Łodzina oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3 2020-10-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 337 położonej w miejscowości Sanoczek i część działki nr 237/5 położonej w miejscowości Markowce 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 237/5 położonej w miejscowości Markowce 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 279/6 położonej w miejscowości Dębna 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 312/1 i działkę nr 312/2, położone w miejscowości Sanoczek 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 324/5 i działkę nr 324/3 położone w miejscowości Sanoczek 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 379 położonej w miejscowości Sanoczek 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 810 położonej w miejscowości Dobra 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 824/1 położonej w miejscowości Dobra 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 987/3, położonej w miejscowości Srogów Górny 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 2232, 2233 i 2234, położonej w miejscowości Strachocina 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 1189/2, położonej w miejscowości Mrzygłód 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 824/1 położonej w miejscowości Dobra 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, obejmującej część działki nr 1/14 oraz pomieszczenia szatni w budynku WDK w miejscowości Markowce 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, obejmującej część działki nr 2207 położonej w miejscowości Strachocina 2020-10-15
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na parterze budynku o nr porządkowym 161 w Mrzygłodzie 2020-10-06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 236/3 położonej w miejscowości Jędruszkowce 2020-10-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 60 w miejscowości Dobra 2020-09-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 88/2 i 89/1, położonej w obrębie Załuż 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 87/23 położonej w obrębie Załuż 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 87/23 położonej w obrębie Załuż 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 987/3 położonej w obrębie Srogów Górny 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 484 położonej w obrębie Dobra 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 279/47 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 212 położonej w obrębie Jurowce 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 98 położoną w obrębie Dobra 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 39/1, 39/2 i 39/3, położonej w obrębie Płowce 2020-09-17
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce 2020-09-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce 2020-09-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1934/9 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-09-10
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 557/8 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-09-10
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2020-09-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 528 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2020-08-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 355 położonej w obrębie Dębna 2020-08-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działką nr 60 położoną w obrębie Dobra 2020-08-06
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 236/3 położonej w miejscowośc Jędruszkowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-07-23
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Markowce, oznaczonej działką nr 250/38 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2020-07-23
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jędruszkowce, oznaczonej działką nr 215-2 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2020-07-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 734 i 739 położonej w obrębie Dobra 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 987/3 położonej w obrębie Srogów Górny 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 596/2 położonej w obrębie Kostarowce 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 379 położonej w obrębie Sanoczek 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 215/11 położonej w obrębie Bykowce 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 215/11 położonej w obrębie Bykowce(2) 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 187 położonej w obrębie Dębna 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 150 położonej w obrębie Międzybrodzie 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 1201/1, część działki nr 1202/42 i działkę nr 967/11 położonej w obrębie Srogów Górny 2020-07-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-07-07
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-07-07
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka 2020-07-02
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/2 położonej w miejscowości Dobra 2020-07-02
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 374 położonej w miejscowości Dobra 2020-07-02
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 230 położonej w obrębie Bykowce 2020-06-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki oznaczonej nr 786 położonej w miejscowości Pisarowce oraz pomieszczenia szatni w WDK w Pisarowcach 2020-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki oznaczonej nr 364 położonej w miejscowości Hłomcza 2020-05-27
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działkami nr 325-1, nr 325-2, nr 325-3 położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-05-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 230 położonej w obrębie Bykowce 2020-05-21
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 515/1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2020-05-15
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2020-05-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 171/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny 2020-05-14
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2020-05-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 1293 położonej w obrębie Mrzygłód 2020-05-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujących część działki oznaczonej nr 484 oraz działkę oznaczoną nr 491, położonych w miejscowości Dobra 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujących część działki oznaczonej nr 364/2 i część działki oznaczonej nr 724, położonych w miejscowości Dobra 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 810, położonej w miejscowości Dobra 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 810, położonej w miejscowości Dobra 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 215/11, położonej w miejscowości Bykowce 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 133/1, położonej w miejscowości Bykowce 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/3, położonej w miejscowości Międzybrodzie 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 604, położonej w miejscowości Mrzygłód 2020-04-30
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 408-2 położonej w miejscowości Dobra przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-04-23
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-04-23
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 374 położonej w miejscowości Dobra przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-04-23
Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 171/1 położonej w obrębie Srogów Dolny 2020-03-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujących część działki nr 810 i część działki nr 811/2, położonych w obrębie Dobra 2020-02-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 811/2, położonej w obrębie Dobra 2020-02-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 122/1 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2020-02-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 157/3, położonej w obrębie Czerteż 2020-02-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379, położonej w obrębie Sanoczek 2020-02-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 i część działki nr 396, położonej w obrębie Sanoczek 2020-02-26
Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 310/1 położonej w obrębie Bykowce 2020-02-21
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-02-18
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 171/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny 2020-02-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 118-31, położonej w obrębie Międzybrodzie 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 826 położonej w obrębie Trepcza 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/31, położonej w obrębie Międzybrodzie 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 21/18, położonej w obrębie Jurowce 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 3850/1, położonej w obrębie Niebieszczany 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 219/1, położonej w obrębie Hłomcza 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 727/19 położonej w obrębie Dobra 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 94/1 i 94/2, położonej w obrębie Tyrawa Solna 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 727/19 położonej w obrębie Dobra 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 484, położonej w obrębie Dobra 2020-02-05
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 217/43 położonej w miejscowości Lalin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2020-02-05
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 217/44 położonej w miejscowości Lalin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2020-02-05
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 515/1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-02-05
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej j oznaczonej działką nr 183/15 położonej w miejscowości Czerteż 2020-02-04
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej j oznaczonej działką nr 183/14 położonej w miejscowości Czerteż 2020-02-04
Wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sanok przeznaczonego do oddania w najem na działce o nr 1399 w m-ci Strachocina 2020-01-30
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2020-01-22
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż 2020-01-22
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 310/1 położonej w miejscowości Bykowce 2020-01-14
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 1260/1 położonej w miejscowości Srogów Górny 2020-01-14
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 171/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-12-18
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 148/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-12-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 1567 położonej w obrębie Strachocina 2019-12-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 157/3 położonej w obrębie Czerteż 2019-12-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 811/3, położonej w obrębie Kostarowce 2019-12-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 157/3 położonej w obrębie Czerteż 2019-12-11
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 515-1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-12-04
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 183/15 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-12-04
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 183/14 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-12-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 838 położonej w miejscowości Raczkowa 2019-11-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 157/3 położonej w miejscowości Czerteż 2019-11-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej jako działka nr 304 położona w miejscowości Tyrawa Solna 2019-11-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 183 i część działki nr 265, położonych w miejscowości Dębna 2019-11-27
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 1260/1 położonej w miejscowości Srogów Górny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-11-20
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 310/1 położonej w miejscowości Bykowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-11-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza 2019-11-18
Wykaz przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej Gminie Sanok ? Miasto, obr. Śródmieście zabudowanej budynkiem na rzecz SPZPOZ w Gminie Sanok 2019-11-14
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej działkami nr 441/2 i 442/4, położonej w obrębie Zabłotce 2019-10-30
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż 2019-10-24
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2019-10-10
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka 2019-10-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 20/1, położonej w obrębie Płowce 2019-10-02
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-10-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 21/18, położonej w obrębie Jurowce 2019-10-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 43, położonej w obrębie Tyrawa Solna 2019-10-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 566, położonej w obrębie Łodzina 2019-10-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 1236/4, położonej w obrębie Niebieszczany 2019-10-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, oznaczonych działkami nr 278 i 1272/1, położonych w obrębie Mrzygłód 2019-10-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 342/18 położonej w obrębie Falejówka 2019-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 307/1 położonej w obrębie Sanoczek 2019-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 219/2, 220/2, 221/2, 222/2, 223/2, 224/2, położonej w obrębie Hłomcza 2019-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 położonej w obrębie Sanoczek 2019-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 75/1 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2019-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, położonych w obrębie Niebieszczany 2019-08-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 położonej w obrębie Sanoczek (3) 2019-08-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 położonej w obrębie Sanoczek (2) 2019-08-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 804 położonej w obrębie Dobra 2019-08-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 położonej w obrębie Sanoczek 2019-08-28
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Hłomcza oznaczonej dz. nr 219/1 2019-08-14
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-07-31
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zbudowanej oznaczonej działkami nr 441/2 i nr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2019-07-22
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka 2019-07-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1082/2 położonej w miejscowości Mrzygłód 2019-07-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż 2019-07-16
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czerteż oznaczonej dz. nr 157/9 2019-07-10
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż 2019-07-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 377 położonej w miejscowości Mrzygłód 2019-06-26
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 219/1 położonej w miejscowości Hłomcza 2019-07-05
Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych działkami nr 1859/2, nr 1860/1 położonych w miejscowości Niebieszczany 2019-07-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 241/1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2019-06-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 148/73 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2019-06-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 115/5 położonej w miejscowości Bykowce 2019-06-26
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 102/3 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-06-19
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 102/2 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-06-19
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 98/6 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-06-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2019-06-12
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działkami nr 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-06-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 715 położonej w obrębie Hłomcza 2019-06-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 826 położonej w obrębie Trepcza 2019-06-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 326/2 położonej w obrębie Mrzygłód 2019-06-05
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1429-1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2019-05-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 21/18 położonej w obrębie Jurowce 2019-06-05
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1082/2 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-05-22
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 219/1położonej w miejscowości Hłomcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-05-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-05-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1860/1położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-05-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1859/2 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-05-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 25/3 położonej w miejscowości Dębna 2019-04-17
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-04-17
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-04-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 137 położonej w miejscowości Dobra 2019-04-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 279/47 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2019-04-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 373 położonej w miejscowości Dębna 2019-04-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 i część działki nr 396 położonej w miejscowości Sanoczek 2019-04-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 757 położonej w miejscowości Kostarowce 2019-04-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 13 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2019-04-17
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 44 w Prusieku 2019-03-06
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 102 w Jurowcach 2019-03-06
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 102 w Jurowcach 2019-03-06
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 530 w Niebieszczanach 2019-03-06
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka 2019-02-21
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 1586/16 położonej w miejscowości Niebieszczany, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2019-03-01
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-02-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 174 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2019-02-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 334/27 położonej w miejscowości Czerteż 2019-02-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 169/4 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2019-02-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 676 położonej w miejscowości Pakoszówka 2019-02-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 1260/1 położonej w miejscowości Srogów Górny 2019-02-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku, obejmującej część działki oznaczonej nr 115 położonej w miejscowości Płowce 2019-02-06
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1429/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2019-01-17
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działkami nr 441/2 i nr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2019-01-17
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 551/5 położonej w miejscowości Niebieszczany 2019-01-17
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1773/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2019-01-17
Wykaz przeznaczonego do oddania w nieodpłatne użytkowane niewyodrębnionego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym, na rzecz SPZPOZ w Gminie Sanok 2019-01-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 130/15, położonej w miejscowości Załuż 2019-01-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 364/2 położonej w miejscowości Dobra 2019-01-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 4, 6, 8, 14, 18, 36, 61, 63, położonej w miejscowości Kostarowce 2019-01-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 130/15, położonej w miejscowości Załuż 2019-01-03
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 239 położonej w miejscowości Bykowce 2018-12-13
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 230 położonej w miejscowości Bykowce 2018-12-13
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-12-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 115/5, położonej w miejscowości Bykowce 2018-11-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 838, położonej w miejscowości Raczkowa 2018-11-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 115/5, położonej w miejscowości Bykowce 2018-11-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 3613/1, położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-11-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 289 i 295, położonej w miejscowości Dębna 2018-11-28
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 3850/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-11-20
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-11-16
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce 2018-11-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/3, położonej w miejscowości Międzybrodzie 2018-11-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 838, położonej w miejscowości Raczkowa 2018-11-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 329, położonej w miejscowości Raczkowa 2018-11-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 713/2, położonej w miejscowości Trepcza 2018-11-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 1135, położonej w miejscowości Mrzygłód 2018-11-14
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 551/5 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-11-08
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości obejmującej część działki oznaczonej nr 230 położonej w miejscowości Bykowce 2018-10-31
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości obejmującej część działki oznaczonej nr 239 położonej w miejscowości Bykowce 2018-10-31
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działkami nr 441/2 i nr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2018-10-30
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 325/2 położonej w miejscowości Łodzina 2018-10-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 12/1 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2018-10-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 346/1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-10-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 379 położonej w miejscowości Sanoczek 2018-10-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 595 położonej w miejscowości Mrzygłód 2018-10-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 239 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2018-10-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych jako działka nr 288/2 i część działki nr 11 położonych w miejscowości Tyrawa Solna 2018-10-17
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 98/6 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2018-10-10
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 102/3 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2018-10-10
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 102/2 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2018-10-10
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-10-10
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1773/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-10-10
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 102, położonym w miejscowości Jurowce, na działce oznaczonej nr 21/18 2018-10-03
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2018-10-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 516/2 , położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 334/28 i część działki oznaczonej nr 334/35, położonej w miejscowości Czerteż 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 379 , położonej w miejscowości Sanoczek 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 516/2 , położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 32 i 33, położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 402/6, 714/19 i część działki nr 402/4, położonej w miejscowości Hłomcza 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 3221/7 i 3224/4, położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki oznaczonej nr 402/4, położonej w miejscowości Hłomcza 2018-09-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka 2018-09-07
Lista osób zakwalifikowanych do 1-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pisarowcach oznaczonej działką nr 928/12 2018-09-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1429/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-08-30
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej nr 727/17 położonej w miejscowości Dobra 2018-08-30
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki oznaczonej nr 555 położonej w miejscowości Pakoszówka 2018-08-30
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej nr 239 położonej w miejscowości Bykowce 2018-08-30
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej nr 230 położonej w miejscowości Bykowce 2018-08-30
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 171/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2018-08-29
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 148/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2018-08-29
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-08-28
Ogłoszenia o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości budowlanych oznaczonych działkami nr 183/2, 183/3, 183/4, 183/6, 183/7, 183/10, 183/11, 183/12, 183/14, 183/15 położonych w miejscowości Czerteż 2018-08-28
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 3850/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-08-03
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 325/2 położonej w miejscowości Łodzina 2018-08-02
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami numer 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2018-08-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, położonej w miejscowości Stróże Małe 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 399/4, 400 i 401/1, położonej w miejscowości Dębna 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 409 i 818, położonej w miejscowości Falejówka 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 44, położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 163/21, położonej w miejscowości Załuż 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 381/2, położonej w miejscowości Falejówka 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 1268/1, położonej w miejscowości Strachocina 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Pakoszówka, oznaczonej działką nr 578 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Mrzygłód, oznaczonej działkami nr 291/1 i 260 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Mrzygłód, obejmującej część działki oznaczonej nr 365/1 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Jędruszkowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 293 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Jurowce, oznaczonej działkami nr 101, 102 i część działki nr 104 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Trepcza, oznaczonej działką nr 490/1 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Tyrawa Solna, oznaczonej działkami nr 597/3, 600 i 601 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Falejówka, oznaczonej działkami nr 405/1, 405/2 2018-07-11
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2018-07-11
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości obejmującej część działki oznaczonej nr 230 położonej w miejscowości Bykowce 2018-06-29
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości obejmującej część działki oznaczonej nr 239 położonej w miejscowości Bykowce 2018-06-29
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości obejmującej część działki oznaczonej nr 727/17 położonej w miejscowości Dobra 2018-06-29
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości oznaczonej działką nr 555 położonej w miejscowości Pakoszówka 2018-06-29
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1773/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-06-29
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 552/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-06-26
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2018-06-26
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zbudowanej oznaczonej działką 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2018-06-14
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tyrawa Solna, oznaczonej działką nr 274/14 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2018-06-13
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tyrawa Solna, oznaczonej działką nr 274/12 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2018-06-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 235/4 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-06-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 309/6 oraz 348/11 położonych w miejscowości Bykowce 2018-06-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 115/5 położonej w miejscowości Bykowce 2018-06-13
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tyrawa Solna, oznaczonej działką nr 274/11 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2018-06-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 299 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-06-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 239/3 położonej w miejscowości Dębna 2018-06-13
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 3850/1 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2018-06-06
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1429/1 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-06-06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 9/10 położonej w miejscowości Jurowce 2018-06-05
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-06-05
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Zabłotce oznaczonej działkami nr 441/2 nr 442/4 2018-05-23
Informacja o wyniku trzeciecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 259/2 i nr 259/3 położonych w miejscowości Bykowce 2018-06-05
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 552/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-06-05
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce 2018-05-28
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Jurowce, oznaczonej działką nr 103/7 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 2018-05-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej działką nr 555 położonej w Pakoszówce 2018-05-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmującej część działki oznaczonej nr 727/17 położonej w Dobrej 2018-05-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmującej część działki oznaczonej nr 239 położonej w Bykowcach 2018-05-23
Ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości budowlanych oznaczonych działkami nr 183/2, 183/3, 183/4, 183/6, 183/7, 183/10, 183/11, 183/12, 183/14, 183/15, 183/16 położonch w miejscowości Czerteąż 2018-05-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmującej część działki oznaczonej nr 230 położonej w Bykowcach 2018-05-23
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 325/2 położonej w miejscowości Łodzina 2018-05-15
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 551/4 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-05-10
Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działkami nr 441/2 i nr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2018-05-10
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zbudowanej oznaczonej działką nr 491/1 położonej w miejscowości Pisarowce 2018-05-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 321 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-04-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 713 położonej w miejscowości Dobra 2018-04-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 126 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-04-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 439 położonej w miejscowości Mrzygłód 2018-04-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych działkami nr 61/2 i 61/3 położonych w miejscowości Dębna 2018-04-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 202 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2018-04-25
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 820 położonej w miejscowości Mrzygłód, przeznaczonej do użyczenia 2018-04-25
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr nr 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2018-04-25
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 2418/4 położonej w miejscowości Niebieszczany, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2018-04-19
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 2418/3 położonej w miejscowości Niebieszczany, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2018-04-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 552/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-04-18
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-04-12
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1773/1 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-04-11
Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 259/3 i dz. nr 259/2 położonych w miejscowości Bykowce 2018-04-11
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zbudowanej oznaczonej działką nr 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2018-04-06
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 9/10 położonej w miejscowości Jurowce 2018-04-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Dębna obejmującej część działki nr 279/6 2018-03-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Dębna oznaczonej działką nr 274/1 2018-03-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Jędruszkowce obejmującej część działki nr 293 2018-03-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Mrzygłód obejmującej część działki nr 365/1 2018-03-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Tyrawa Solna obejmującej część działki nr 154 2018-03-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Tyrawa Solna oznaczonej działkami nr 248 i 249 2018-03-28
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką numer 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2018-03-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Załuż oznaczonej działkami nr 99/2, 100/2 i część działki nr 100/1 2018-03-28
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 491/1 położonej w miejscowości Pisarowce 2018-03-22
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-03-22
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 198 położonej w miejscowości Dębna 2018-03-22
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-03-22
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 21/4 położonej w miejscowości Stróże Małe 2018-03-20
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pisarowce oznaczonej dz. nr 491/1 2018-03-20
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Łodzina oznaczonej działką nr 325/2 2018-03-14
Informacja o wyniku drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 259/2 i nr 259/3 położonych w miejscowości Bykowce 2018-03-09
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Tyrawa Solna oznaczonej działką nr 47 przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2018-03-01
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej nr 40/6 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-02-27
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 551/4 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-02-26
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2018-02-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Dębna oznaczonej działką nr 242/2 2018-02-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Dębna oznaczonej działką nr 326/1 2018-02-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Mrzygłód obejmującej część działki nr 604 2018-02-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Prusiek oznaczonej działkami nr 3/2 i 3/3 2018-02-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w miejscowości Dobra obejmującej część działki nr 810 2018-02-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowości Dobra obejmujących część działki nr 810 i 811/1 2018-02-21
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego w miejscowości Pisarowce w budynku o nr ewid. 292 2018-02-21
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego w miejscowości Prusiek w budynku o nr ewid. 44 2018-02-21
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego w miejscowości Strachocina w budynku o nr ewid. 345 A 2018-02-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 497 położonej w miejscowości Trepcza 2018-02-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 38 położonej w miejscowości Srogów Dolny 2018-02-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 757 położonej w miejscowości Kostarowce 2018-02-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 92/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2018-02-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 304 i część działki nr 305 położonych w miejscowości Sanoczek 2018-02-01
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/16 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/15 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/14 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/12 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/11 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/10 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/7 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/6 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/4 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/3 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/2 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-01-30
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-01-30
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 198 położonej w miejscowości Dębna 2018-01-30
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej działką nr 40/6 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-01-25
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2018-01-25
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 491/1 położonej w miejscowości Pisarowce 2018-01-25
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2018-01-23
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 259/2 położonej w miejscowości Bykowce 2018-01-23
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 21/4 zabudowanej budynkiem położonej w miejscowości Stróże Małe 2018-01-23
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 552/1 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-01-16
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 40/6 w Tyrawie Solnej 2018-01-12
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 729, 730 i części działki nr 727/17 w Dobrej 2018-01-12
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 374/1 i 374/3 w Mrzygłodzie 2018-01-12
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2, i nr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2017-12-28
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2017-12-28
Informacja o wyniku pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 259/2 i nr 259/3 położonych w miejscowości Bykowce 2017-12-21
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 734/3 położonej w miejscowości Kostarowce 2017-12-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 239/1 położonej w Dębnej 2017-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki oznaczonej nr 310/1 położonej w Bykowcach 2017-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 402 położonej w Dębnej 2017-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej działki oznaczone nr 329 i 330 położone w Dębnej 2017-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 825 położonej w Trepczy 2017-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 528 położonej w Tyrawie Solnej 2017-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 283 położonej w Dębnej 2017-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 75/1 położonej w Tyrawie Solnej 2017-12-13
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej działką nr 40/6 położonej w Tyrawie Solnej 2017-12-11
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości obejmujących część działki nr 374/1 i część działki nr 374/3 położonych w Mrzygłodzie 2017-12-11
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości obejmujących działki oznaczone nr 729, 730 i część działki nr 727/17 położonych w Dobrej 2017-12-11
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1376/2 położonej w miejscowości Strachocina 2017-12-08
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Stróże Małe oznaczonej działką nr 21/4 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-11-30
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Płowce oznaczonej działką nr 100/1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-11-30
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Pisarowce oznaczonej działką nr 491/1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-11-30
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2017-11-30
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-11-29
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 551/4 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-11-29
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 198 położonej w miejscowości Dębna stanowiącej własność Gminy Sanok, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-11-29
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2 i nr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2017-11-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 147/3 położonej w miejscowości Lalin, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2017-11-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok, oznaczonej działką nr 717 I 4 położonej w miejscowości Pisarowce, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2017-11-16
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2017-11-13
Ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Bykowce oznaczonych działkami nr 259/2 i nr 259/3 2017-11-07
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działka nr 734/3 położonej w miejscowości Kostarowce 2017-10-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujących działki oznaczone nr 729, 730 i część działki nr 727/17 położonych w Dobrej 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujących część działki nr 374/1 i część działki nr 374/3 położonych w Mrzygłodzie 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmującej część działki oznaczonej nr 40/6 położonej w Tyrawie Solnej 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 114 położonej w Jędruszkowcach 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 118/13 położonej w Międzybrodziu 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 187 położonej w Dębnej 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 293 położonej w Jędruszkowcach 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 528 położonej w Tyrawie Solnej 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 198/2, 198/4 i 422/5 położonej w Pakoszówce 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 237 i 1071 położonej w Mrzygłodzie 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 736 i 737 położonej w Kostarowcach 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 34/4 położonej w Srogowie Dolnym 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 838/1 położonej w Trepczy 2017-10-18
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1376/2 położonej w miejscowości Strachocina 2017-10-12
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej dziłkami nr 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2017-09-29
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 734/3 położonej w miejscowości Kostarowce 2017-09-20
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2017-09-20
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem mieszczącego się w miejscowości Mrzygłód 2017-09-06
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 247/5 położonej w miejscowości Mrzygłód 2017-09-01
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w miejscowości Bykowce oznaczonych działkami nr 259/2 i 259/3 2017-09-01
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2 i 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2017-08-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 294 położonej w Mrzygłodzie 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 348/16 położonej w Bykowcach 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 344 położonej w Lalinie 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 279/6 położonej w Dębnej 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 379 położonej w Sanoczku 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 810 położonej w Dobrej 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 824/1 położonej w Dobrej 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 810 położonej w Dobrej 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 824/1 położonej w Dobrej 2017-08-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2017-08-09
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 734/3 położonej w miejscowości Kostarowce 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej działką nr 1376/2 położonej w miejscowości Strachocina 2017-08-09
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 555 położonej w miejscowości Pakoszówka 2017-07-13
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej dziakłką 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2017-07-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 87/23 położonej w miejscowości Załuż 2017-07-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej działkę nr 21 położonej w miejscowości Strachocina 2017-07-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2 i 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2017-06-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 247/5 położonej w miejscowości Mrzygłód 2017-06-20
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 192/4 położonej w miejscowości Czerteż 2017-06-07
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3281/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2017-06-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2017-06-06
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda nieruchomości oznaczonej dziaklami nr 227/1 i nr 227/2 położonej w miejscowości Dębna 2017-06-06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej działką nr 100/1 położonej w miejscowości Płowce. 2017-06-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 712/1 położonej w Dobrej 2017-05-31
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok 2017-05-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 87/23 położonej w Załużu 2017-05-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 276/2 położonej w Tyrawie Solnej 2017-05-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 484 położonej w Dobrej 2017-05-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 87/23 położonej w Załużu 2017-05-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujących część działki nr 312/1 i działkę nr 312/2 położonych w Sanoczku 2017-05-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych działkami nr 88/2 i 89/1 położonych w Załużu 2017-05-17
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 734/3 położonej w miejscowości Kostarowce 2017-05-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 682 położonej w miejscowości Kostarowce 2017-05-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 379 położonej w Sanoczku 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych jako działki nr 2232, 2233, 2234 położonych w Strachocinie 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 279/47 położonej w Tyrawie Solnej 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 987/3 położonej w Srogowie Górnym 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujących działkę nr 967/11 oraz część działki nr 1202/42 i część działki nr 1201/1 położonych w Srogowie Górnym 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 987/3 położonej w Srogowie Górnym 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 810 położonej w Dobrej 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujących część działki nr 337 położonej w Sanoczku i część działki nr 237/5 położonej w Markowcach 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 757 położonej w Kostarowcach 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 757 położonej w Kostarowcach 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 118/31 położonej w Międzybrodziu 2017-04-26
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Zabłotce oznaczonej działkami nr 441/2, nr 442/4 2017-04-20
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Mrzygłód oznaczonej działką nr 247/5 2017-04-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, oznaczonej działką nr 192/4 położonej w Czerteżu 2017-04-19
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 555 położonej w miejscowości Pakoszówka 2017-04-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 227/1, nr 227/2 położonej w miejscowości Dębna 2017-04-11
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 3281 I 1 położonej w Niebieszczanach 2017-04-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Dobrej 2017-03-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2017-03-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2017-03-29
Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 555 w Pakoszówce 2017-03-15
Wykaz nieruchomości Gminy Sanok przeznaczonej do sprzedazy położonej w Kostarowcach oznaczonej działką nr 682 2017-03-09
Wykaz nieruchomości Gminy Sanok przeznaczonej do sprzedazy położonej w Kostarowcach oznaczonej działką nr 734 I 3 2017-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Zabłotcach 2017-03-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Dobrej 2017-03-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Srogowie Górnym 2017-03-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2017-03-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2017-03-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Czerteż oznaczonej działką nr 192/4 2017-02-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2017-02-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach oznaczonej działką nr 133/1 2017-02-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach oznaczonej działką nr 215/11 2017-02-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2017-02-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargu ustnego ograniczonego położonej w miejscowości Niebieszczany oznaczonej działką nr 3281 I 1 2017-02-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Dębna oznaczonej działkami nr 227 I 1, 227 I 2 2017-02-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Dobrej 2017-01-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Płowce oznaczonej działką nr 100 I 1 2017-02-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Dobrej 2017-01-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2017-01-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Dobrej 2017-01-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2017-01-25
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1773 I 2 położonej w Niebieszczanach 2017-01-10
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pakoszówce oznaczonej działką nr 555 2017-01-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Tyrawie Solnej 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Sanoczku 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Sanoczku 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Kostarowcach 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Prusieku 2016-12-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2016-12-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Łodzinie 2016-12-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Międzybrodziu 2016-12-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2016-12-07
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na nieruchomość położoną w Poakoszówce oznaczonej działką nr 555 2016-11-25
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 1773 I 2 w Niebieszczanach 2016-11-25
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na nieruchomość położoną w Dobrej oznaczonej działką nr 151 2016-11-10
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 259 I 2 w Bykowcach 2016-11-03
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 259 I 2 w Bykowcach 2016-11-03
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 259 I 3 w Bykowcach 2016-11-03
Informacje o wynikach przetargu 2016-10-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Jurowcach 2016-10-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Międzybrodziu 2016-10-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym naOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 555 w Pakoszówce 2016-09-13
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 151 w Dobrej 2016-09-13
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym niograniczonym na sprzedaż działki nr 1773 I 2 położonej w Niebieszczanach 2016-09-06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 259 I 2 położonej w Bykowcach 2016-09-07
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 259 I 3 położonej w Bykowcach 2016-09-07
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1773 I 1 położonej w Niebieszczanach 2016-09-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2016-08-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Płowcach 2016-08-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jurowcach 2016-08-17
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaz nieruchomości zabudowanej położonej w Płowcach 2016-07-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Pakoszówka 2016-06-30
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż zabudowanej działki położonej w Stróżach Małych 2016-07-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieogranWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Niebieszczany 2016-06-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Bykowce 2016-06-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Niebieszczanach 2016-06-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Dobrej 2016-06-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Bykowcach 2016-06-29
Informacja o wyniku przetargu 2016-06-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Dębnej 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Kostarowcach 2016-05-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2016-05-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-05-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2016-05-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Jurowcach 2016-05-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-04-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2016-04-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2016-04-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Strachocinie 2016-04-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Jędruszkowcach 2016-04-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Falejówce 2016-04-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 2016-03-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Sanoczku 2016-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Stróżach Małych 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Hłomczy 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Trepczy 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Hłomczy 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Sanoczku 2016-02-24
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Czerteżu 2016-02-24
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości Gminy Sanok położonej w Czerteżu 2016-02-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Jurowcach 2016-02-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Bykowcach 2016-02-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-02-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2016-02-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-02-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2016-02-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dębnej 2016-02-17
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem mieszczącego się w Prusieku 2016-02-03
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem mieszczącego się w Jurowcach 2016-02-03
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem mieszczącego się w Jurowcach 2016-02-03
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem mieszczącego się w Jurowcach 2016-02-03
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem mieszczącego się w Jurowcach 2016-02-03
Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Bykowcach 2016-01-28
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Stróżach Małych 2016-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Dobrej 2016-01-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dębnej 2016-01-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2016-01-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Prusiek 2016-01-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Płowce 2016-01-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Kostarowcach 2016-01-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2015-12-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-12-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Czerteżu 2015-12-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2015-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2015-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2015-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Srogowie Górnym 2015-11-18
Ogłoszenie o pierwszych przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sanok położonych w Niebieszczanach 2015-11-16
Wykazy nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w Strózach Małych przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2015-11-05
Ogłoszenia o pierwszych przetargach na sprzedaże nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Sanok położonych w Bykowcach 2015-10-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Załużu 2015-10-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2015-10-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2015-10-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Załużu 2015-10-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2015-10-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Pakoszówce 2015-10-21
Wykazy nieruchomości połóżonych w Niebieszczanach przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych 2015-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Trepczy 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Raczkowej 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Raczkowej 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Raczkowej 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Markowcach 2015-09-08
wykaz nieruchomości stanowiącej własnosć Gminy Sanok położonej w Czerteżu przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargu usnego nieograniczonego 2015-08-27
wykaz nieruchomości stanowiącej własnosć Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargu usnego nieograniczonego 2015-08-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Czerteżu 2015-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2015-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2015-08-05
Wykazy nieruchomości położonych w Bykowcach przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych 2015-07-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2015-07-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-07-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-07-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Zabłotcach 2015-07-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Niebieszczanach 2015-06-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2015-06-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2015-06-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2015-06-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-06-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Lalinie 2015-06-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Płowcach 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Lalinie 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Lalinie 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Dębnej 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Załużu 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Falejówce 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Falejówce 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Falejówce 2015-05-27
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Markowcach 2015-05-14
ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaz nieruchomości położonej w miejscowosci Czerteż. 2015-05-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Markowcach 2015-04-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jurowcach 2015-04-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-04-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-04-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2015-04-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Lalinie 2015-04-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2015-04-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w trybie bezprzetargowym położonej w Strożach Małych 2015-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w Tyrawie Solnej 2015-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2015-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Dębna 2015-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2015-04-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dębnej 2015-04-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-04-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Hłomczy 2015-04-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Hłomczy 2015-04-01
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaz nieruchomości położonej w Falejówce 2015-04-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-03-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2015-03-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dębnej 2015-03-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Pakoszówce 2015-03-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2015-03-04
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowosci Niebieszczany 2015-02-27
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowosci Zabłotce 2015-02-27
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowosci Zabłotce 2015-02-27
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż działki położonej w Zabłotcach 2015-02-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2015-02-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2015-02-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Czerteż 2015-02-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-01-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-01-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dębnej 2015-01-28
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ogłoszonego na dzień 28.01.2015r na dzierżawę części nieruchomości położonych w Markowcach 2015-01-28
Informacja o wyniku trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 245 w Jurowcach 2015-01-27
Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Niebieszczanach 2015-01-22
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 2015-01-15
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Płowce 2015-01-15
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Zabłotce 2015-01-15
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Zabłotcach 2015-01-15
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Czerteżu 2015-01-15
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Falejówce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetragu ustnego nieograniczonego 2014-12-23
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Markowcach 2014-12-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Srogowie Dolnym 2014-12-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2014-12-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2014-12-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dębnej 2014-11-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2014-11-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2014-11-19
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 245 połoóznej w Jurowcach stanowiącej zespół dworsko - parkowy 2014-10-30
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Mrzygłodzie 2014-10-16
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Markowce 2014-10-01
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości połozonej w miejscowości Dobra 2014-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Zabłotcach 2014-09-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2014-09-10
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Zabłotcach oznaczonej działką nr 92 przez 9 przeznaczonej dp sprzedazy w trybie bezprzetargowym 2014-09-03
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Zabłotcach oznaczonej działką nr 92 przez 8 przeznaczonej dp sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-09-03
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Zabłotcach oznaczonej działką nr 92 przez 7 przeznaczonej dp sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-09-03
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego połóżonej w miejscowosci Dobra 2014-08-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Płowcach 2014-08-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowosci Czerteż.doc 2014-08-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Czerteżu 2014-08-20
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok połozonej w Trepczy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2014-08-12
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Mrzygłodzie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-08-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Kostarowcach 2014-08-06
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Srogowie Dolnym 2014-08-06
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieogranicznonym na sprzedaż działki położonej w Niebieszczanach 2014-07-22
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieogranicznonym na sprzedaż działki położonej w Niebieszczanach 2014-07-22
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnoś Gminy Sanok położonej w Prusieku 2014-07-16
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 245 położonej w Jurowcach stanowiącej zespół dworsko - parkowy 2014-06-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Płowce oznaczonej dzialką nr 100 2014-06-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Czerteż oznaczonej dzialką nr 183 przez 16 2014-06-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Czerteż oznaczonej dzialką nr 183 przez 16 2014-06-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Czerteż oznaczonej dzialką nr 183 przez 15 2014-06-05
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Jurowcachoznaczonej działką nr 245 2014-05-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Bykowce 2014-05-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Trepczy 2014-05-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2014-05-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2014-05-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2014-05-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2014-05-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2014-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2014-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Srogowie Dolnym 2014-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierzawę połozonej w Sanoczku 2014-04-16
Informacje o wynikach przetargów 2014-04-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Lalinie 2014-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2014-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2014-04-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Niebieszczany 2014-04-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Mrzygłód 2014-04-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 2014-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2014-03-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jurowcach 2014-03-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 245 w Jurowcach będącej zespołem dworsko parkowym oraz dokumantacja konserwatowrska wraz z opinią 2014-02-18
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Niebieszczany 2014-02-12
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Mrzygłód 2014-02-12
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Czerteż 2014-02-12
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Prusieku 2014-02-12
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnoś Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 2014-02-12
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnoś Gminy Sanok położonej w Czerteżu 2014-02-12
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnoś Gminy Sanok położonej w Płowcach oznaczonej działką nr 100 2014-02-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Mrzygłód oznaczonej działką nr 61 2014-02-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Mrzygłód oznaczonej działką nr 58 2014-02-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Łodzina 2014-02-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2014-02-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Srogowie Górnym 2014-02-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Załużu 2014-02-12
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Sanok połozonej w Falejówce oznaczonej działką nr 502 2014-02-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Strachocinie 2014-01-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Zabłotcach 2014-01-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Zabłotcach 2014-01-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Zabłotcach 2014-01-08
Informacje o wynikach przetargów dla nieruchomości położonych w miejscowosciach Czerteż i Płowce 2013-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2013-11-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2013-12-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2013-11-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Kostarowcach 2013-11-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Kostarowcach 2013-11-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2013-11-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Załużu 2013-11-13
iInformacje o wyniku pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 30.10.2013r 2013-11-07
Informacje o wyniku pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 23.10.2013r 2013-11-07
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Mrzygłód oznaczonej działką nr 61 przeznaczonaj do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym 2013-10-17
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Mrzygłód oznaczonej działką nr 58 przeznaczonaj do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym 2013-10-17
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Płowce 2013-10-16
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 2013-10-16
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości będacej własnoscią Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 2013-10-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2013-10-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2013-10-16
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2013-10-07
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2013-10-07
Wykaz nieruchomości położonej w Jurowcach oznaczonej działką nr 245, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej zespół dworsko parkowy. 2013-09-25
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 566 przez 1 położonej w miejscowości Prusiek 2013-09-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1157 położonej w miejscowości Pakoszówka 2013-09-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka 2013-09-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 279 przez 1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2013-09-19
Ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Niebieszczany 2013-09-19
Informacja o wyniku przetargu 2013-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Jurowcach 2013-09-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Jurowcach 2013-09-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2013-09-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2013-08-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2013-07-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłódzie 2013-07-31
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Falejówce oznaczonej działką nr 502 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetragu ustnego nieograniczonego 2013-07-03
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych położonych w miejscowości Niebieszczany 2013-07-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Tyrawa Solna oznaczonej działką nr 279 / 1 2013-07-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Prusiek oznaczonej działką nr 566 / 1 2013-07-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Pakoszowka oznaczonej działką nr 1157 2013-07-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 183 /15 położonej w Czerteżu 2013-07-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 100 położonej w Płowcach 2013-07-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 183 / 16 położonej w Czerteżu 2013-07-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2013-06-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2013-06-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2013-06-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Międzybrodziu 2013-06-26
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2013-05-15
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2013-05-15
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dżierżawę połozonej w Dobrej 2013-05-15
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jurowcach oznaczonej dz. nr 21/18 2013-04-17
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku oznaczonej dz. nr 307/1 2013-04-17
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach oznaczonej dz. nr 1236/4 2013-04-17
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Falejówce oznaczonej działką nr 502 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetragu ustnego nieograniczonego 2013-04-17
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Płowcach oznaczonej działką nr 100 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetragu ustnego nieograniczonego 2013-04-17
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Czerteżu oznaczonej działką nr 183 przez 16 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetragu ustnego nieograniczonego 2013-04-17
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Czerteżu oznaczonej działką nr 183 przez 15 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetragu ustnego nieograniczonego 2013-04-17
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Prusieku 2013-04-12
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Tyrawie Solnej 2013-04-12
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Pakoszówce 2013-04-12
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Pakoszówce 2013-04-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę połozonej w Dobrej oznaczonej działką nr 712/4 2013-04-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzieżawę położonej w Dobrej oznaczonej działką nr 810 2013-04-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2013-04-10
Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sanok położonych w Niebieszczanach przeznaczonych do zbycia w trybie przetargów ustnych nieograniczonych 2013-04-09
Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej Mienie Wiejskie wsi Raczkowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolnicze, w trybie bezprzetargowym 2012-06-28
Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej na terenie miejscowości Trepcza, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolnicze, w trybie bezprzetargowym 2012-06-28
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Międzybrodziu przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-04-10
informacje o wynikach przetargów na sprzedaż działek położonych w miejscowościach Czerteż i Płowce 2013-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierzawę połozonej w Załużu 2014-04-16

Załączniki

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • 2019-03-06 | 08:22:31

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 1

 • 2019-03-01 | 08:41:41

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-03-06 | 08:20:45

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-03-01 | 08:37:51

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-03-01 | 08:30:59

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-03-01 | 08:29:06

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1