Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 995839
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 29838
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 21174
WŁADZE GMINY Skarbnik 17737
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 19724
GMINA Sołectwa 18006
GMINA Urząd 20153
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 12657
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 13064
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 10217
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 15902
PRAWO LOKALNE Statut 13510
PRAWO LOKALNE Regulamin 12637
PRAWO LOKALNE Uchwały 9055
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 16223
PRAWO LOKALNE Podatki 20274
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 12585
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 12607
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 101494
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 258725
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 150845
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 8628
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 8384
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 8334
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 8649
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 9338
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 5629
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 8067
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 5990
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2020 ROK 2834
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 11357
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 10210
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 8818
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 15101
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 9966
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 27110
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 11101
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 13193
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 11192
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 5762
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 3835
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 3203
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 2593
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 11944
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 5563
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 5420
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 5602
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 5443
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 5501
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 5536
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 5511
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 5458
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 5463
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 5454
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 5442
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 5559
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 5601
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 5467
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5286
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 5467
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 6095
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 4754
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 4701
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 5766
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 9781
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 7678
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 7055
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 5449
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 4304
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 5711
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 5573
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 5315
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja Dostępności 1469
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewnienia dostępności 1413
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator ds. dostępności 1367
Agroturystyka Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok 638
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA 18
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY MRZYGŁÓD 10