Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 589507
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 31055
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 22165
WŁADZE GMINY Skarbnik 18685
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 20873
GMINA Sołectwa 19229
GMINA Urząd 21663
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 14443
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 14633
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 11171
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 16958
PRAWO LOKALNE Statut 14576
PRAWO LOKALNE Regulamin 13564
PRAWO LOKALNE Uchwały 10537
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 17318
PRAWO LOKALNE Podatki 21575
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 13473
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 13536
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 106727
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 267058
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 156241
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 10130
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 9260
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 9186
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 9477
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 10266
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 6520
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 8955
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 7041
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2020 ROK 4422
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2021 ROK 648
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 11995
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 10971
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 9345
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 15813
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 11100
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 28216
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 11695
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 14152
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 11819
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 6332
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 4342
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 3919
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 3178
DPS w Raczkowej STATUT 549
DPS w Raczkowej REGULAMIN 532
DPS w Raczkowej ZARZĄDZENIA 385
DPS w Raczkowej PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA 359
DPS w Raczkowej PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ 148
DPS w Raczkowej OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 532
DPS w Raczkowej POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 557
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 13615
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 7331
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 7144
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 7413
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 7131
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 7198
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 7324
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 7231
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 7137
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 7139
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 7198
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 7141
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 7256
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 7341
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 7218
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7003
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 7283
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej 616
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 6910
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 6110
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 5887
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 7032
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 11027
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 8952
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 8303
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 6648
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 5467
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 6489
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 6369
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 6297
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja Dostępności 2350
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewnienia dostępności 2270
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator ds. dostępności 2221
DOSTĘPNOŚĆ Dostęp alternatywny dla osób ze szczególnymi potrzebami 598
DOSTĘPNOŚĆ Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 517
Agroturystyka Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok 1466
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA 865
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY MRZYGŁÓD 829