Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 327809
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 24407
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 15912
WŁADZE GMINY Skarbnik 12771
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 14146
GMINA Sołectwa 12789
GMINA Urząd 13586
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 7491
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 6691
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 5835
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 10769
PRAWO LOKALNE Statut 7769
PRAWO LOKALNE Regulamin 7598
PRAWO LOKALNE Uchwały 1521
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 10791
PRAWO LOKALNE Podatki 12113
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8205
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 8254
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 53383
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 195190
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 108211
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 3077
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 4726
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 7729
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 6499
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 5908
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 6356
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 5585
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 5914
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 3448
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 3255
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 3860
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 4031
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 4249
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 4535
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 4311
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 910
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 1618
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 7936
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 6969
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6281
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 10900
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 6789
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 21918
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 7789
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 8412
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 7538
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 2927
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1244
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 507
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 4558
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 478
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 477
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 457
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 468
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 490
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 498
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 495
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 503
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 488
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 480
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 537
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 517
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 517
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 513
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 515
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 2599
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 521
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 3131
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 2771
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 2807
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 3588
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 3304
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 2758
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 2851
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 2780
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2922
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 3769
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 1848
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 1516
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 261
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2340
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2183
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 1697