Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 115612
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 25115
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 16602
WŁADZE GMINY Skarbnik 13410
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 14924
GMINA Sołectwa 13432
GMINA Urząd 14259
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 8199
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 7493
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 6382
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 11415
PRAWO LOKALNE Statut 8510
PRAWO LOKALNE Regulamin 8184
PRAWO LOKALNE Uchwały 2601
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 11460
PRAWO LOKALNE Podatki 13572
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8741
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 8791
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 62427
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 207997
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 116010
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 3695
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 4595
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 4730
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 5079
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 5110
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 1498
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 3034
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 8451
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 7458
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6608
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 11621
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 7254
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 22538
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 8223
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 9150
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 8035
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 3333
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1579
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 281
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 903
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 5372
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 902
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 890
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 861
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 900
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 925
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 901
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 918
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 899
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 911
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 911
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 948
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 924
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 926
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 926
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 944
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 3071
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 1250
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 3767
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 3397
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 3411
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 4273
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 3975
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 3391
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 3521
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 3421
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3732
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 4562
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 2560
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 2322
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 1228
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 189
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 56
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2788
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2622
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 2258