Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 315248
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 30836
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 21997
WŁADZE GMINY Skarbnik 18504
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 20633
GMINA Sołectwa 19017
GMINA Urząd 21399
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 14148
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 14397
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 10995
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 16771
PRAWO LOKALNE Statut 14378
PRAWO LOKALNE Regulamin 13394
PRAWO LOKALNE Uchwały 10278
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 17102
PRAWO LOKALNE Podatki 21307
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 13293
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 13372
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 105023
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 265136
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 154780
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 9843
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 9061
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 9030
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 9308
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 10063
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 6353
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 8799
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 6843
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2020 ROK 4246
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2021 ROK 219
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 11877
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 10783
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 9241
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 15672
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 10938
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 28037
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 11566
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 14000
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 11689
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 6222
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 4232
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 3780
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 3057
DPS w Raczkowej STATUT 463
DPS w Raczkowej REGULAMIN 442
DPS w Raczkowej ZARZĄDZENIA 310
DPS w Raczkowej PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA 288
DPS w Raczkowej OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 435
DPS w Raczkowej POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 434
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 13295
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 7001
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 6805
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 7062
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 6788
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 6856
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 6988
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 6891
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 6799
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 6805
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 6849
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 6796
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 6916
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 6989
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 6877
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6649
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 6946
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej 382
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 6751
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 5892
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 5676
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 6800
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 10801
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 8716
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 8078
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 6444
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 5258
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 6335
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 6204
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 6148
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja Dostępności 2240
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewnienia dostępności 2155
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator ds. dostępności 2112
DOSTĘPNOŚĆ Dostęp alternatywny dla osób ze szczególnymi potrzebami 473
DOSTĘPNOŚĆ Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 380
Agroturystyka Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok 1361
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA 746
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY MRZYGŁÓD 725