Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 664723
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 31102
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 22205
WŁADZE GMINY Skarbnik 18743
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 20927
GMINA Sołectwa 19267
GMINA Urząd 21729
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 14507
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 14693
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 11218
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 16997
PRAWO LOKALNE Statut 14618
PRAWO LOKALNE Regulamin 13593
PRAWO LOKALNE Uchwały 10604
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 17350
PRAWO LOKALNE Podatki 21616
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 13511
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 13572
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 107050
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 267526
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 156568
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 10189
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 9301
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 9219
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 9510
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 10309
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 6557
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 9005
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 7086
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2020 ROK 4468
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2021 ROK 718
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 12022
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 11011
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 9370
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 15837
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 11141
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 28262
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 11710
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 14198
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 11839
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 6343
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 4359
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 3952
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 3192
DPS w Raczkowej STATUT 568
DPS w Raczkowej REGULAMIN 556
DPS w Raczkowej ZARZĄDZENIA 399
DPS w Raczkowej PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA 377
DPS w Raczkowej PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ 170
DPS w Raczkowej OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 553
DPS w Raczkowej POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 588
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 13682
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 7405
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 7216
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 7487
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 7195
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 7265
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 7403
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 7307
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 7214
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 7212
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 7266
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 7211
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 7329
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 7410
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 7297
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7083
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 7370
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej 676
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 6939
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 6158
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 5940
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 7098
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 11078
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 9008
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 8359
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 6703
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 5520
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 6526
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 6400
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 6342
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja Dostępności 2392
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewnienia dostępności 2307
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator ds. dostępności 2249
DOSTĘPNOŚĆ Dostęp alternatywny dla osób ze szczególnymi potrzebami 627
DOSTĘPNOŚĆ Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 574
Agroturystyka Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok 1497
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA 912
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY MRZYGŁÓD 876